Nowe media - wpływ na życie ludzi

Wpływ nowych mediów na perspektywy życiowe ludzi należałoby zacząć rozpatrywać od samego początku, czyli od momentu pojawienia się na polskim rynku medialnym radia a w późniejszej fazie rozwoju, telewizji i internetu. Mamy tutaj do czynienia z procesem długoterminowym, którego nie da się jasno i krótko opisać, bazując tylko i wyłącznie na wiedzy z ostatnich kilku lat. Długie lata przygotowania człowieka do nowych nośników informacji mają wpływ na powstanie tzw. „społeczeństwa informacyjnego”. Rozpoczynając należałoby wspomnieć o czasach „realnego socjalizmu”, kiedy to każdy Polak chcący zamontować na dachu swojego domu antenę satelitarną musiał uzyskać zgodę od dwóch działających wtedy resortów: telekomunikacji i spraw wewnętrznych. Państwo miało stałą kontrolę nad tym, jakie informacje docierają do obywateli oraz jak one są im przekazywane. Obawiali się, że nowy nośnik informacji płynących nie tylko z Polski, ale i z całego świata, może w bardzo skuteczny sposób zagrozić „monopolowi oficjalnej propagandy”. Ówczesny Polak nie miał wyboru. Musiał podporządkować się władzy, a każda próba wypowiedzenia własnego zdania na dany temat i tak kończyła się fiaskiem bądź co gorsza, aresztowaniem. Ludzie żyjący w czasach cenzury, którzy mieli świadomość tego, że mogą być podsłuchiwani, a każdy ich krok może być śledzony, zupełnie inaczej patrzą na nowe media. Pojęcie „nowe media” łączy się z pojęciem jakim jest demokracja, czyli władza ludu. Dlatego też wszystkie przemiany, które zaczęły następować po roku '89 szokują dojrzałe już dziś społeczeństwo. Ci ludzie, a w szczególności nasi dziadkowie, są w większości zaskoczeni szybkością przepływu i dostępnością wszelkiego rodzaju informacji o tym co dzieje się np. poza granicami naszego kraju. Wszystkie przemiany dokonywały się na ich oczach, mieli świadomość tego, że ich dzieci, wnuki będą żyły w zupełnie innym świecie. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nowe technologie zaczęły rozwijać się wraz z rozwojem społeczeństwa. Dlatego też dość często mówi się o tym, że zarówno technologie wpływają na społeczeństwo jak i społeczeństwo określa drogi rozwoju nowych technologii. Można więc stwierdzić, że to dzięki naszym dziadkom żyjemy teraz w świecie wolnym od cenzury, gdzie mamy dostęp do wszystkich informacji, możemy korzystać z wielu źródeł, nikt nam niczego nie narzuca i nie broni. Młodzi ludzie nie mają absolutnie żadnych problemów ze znalezieniem jakich kolwiek informacji. Urodzili się i żyją w społeczeństwie demokratycznym. Nie napotykają na swojej drodze takich problemów jakie mieli nasi dziadkowie czy nawet rodzice. Mogliśmy oglądać, słuchać uczyć się bez narzucania nam konkretnego toku myślenia. Od zawsze mogliśmy otwarcie wyrażać swoje zdanie i opinie na dany temat. Z biegiem czasu pojawiło się kolejne medium, które zrewolucjonizowało cały rynek medialny, a mianowicie Internet. Od tamtej pory zaczął się też zwiększać zasięg prasy, radia, telewizji, nie tylko w sensie nakładów, ilości kanałów radiowych czy telewizyjnych ale także ludzi, do których te informacje docierają. Śmiało można więc powiedzieć, że powinno się przylepić plakietkę „społeczeństwa informacyjnego”. Takie społeczeństwo cechuje łatwy i szybki dostęp do informacji, bycie dobrze poinformowanym jak również edukacja. Najważniejszymi aktywnościami jakie charakteryzują ten typ społeczeństwa są przede wszystkim: zdobywanie informacji oraz jej wymiana. Perspektywa życiowa według większości ludzi to nic innego jak wizja przyszłości, którą stwarzają sobie sami, bądź wymusza ją sytuacja, w jakiej się aktualnie znajdują. Nowe media mają bez wątpienia bardzo duży wpływ na kształtowanie poglądów, podejmowanie decyzji w życiu. Moim zdaniem nowe nośniki informacji, wszelkiego rodzaju komunikatory, czaty, telefony komórkowe, maja bardzo duży wpływ na postawy życiowe społeczeństwa. Dziś, to głównie dzięki internetowi i wszelkiego rodzaju komunikatorom można znaleźć lepszą pracę, rozeznać się na rynku pracy, czy zasięgnąć porady specjalisty, np. prawnika na forum internetowym. To właśnie wszechobecne przemiany, globalizacja powodują, że nie wychodząc z domu możemy dowiedzieć się wszystkiego czego w danym momencie potrzebujemy. Nie wychodząc z domu możemy studiować, możemy kontaktować się z ludźmi z całego świata, wymieniać poglądy, prowadzić ważne wideokonferencje. Udogodnienia jakie dają nam nowe media pomagają, jak również przekonują starsze czy młodsze społeczeństwo do tego, że zmiany były potrzebne i dzięki nim żyje się nam lepiej i wygodniej. Młodzi ludzie wydaje się nie mogliby żyć bez telefonu komórkowego, komputera, internetu. To dzięki nim mogą w bardzo prosty i szybki sposób kontaktować się ze znajomymi, jak również odnajdywać potrzebne dla siebie informacje. Dzięki internetowi uczą się, znajdują nowe ścieżki edukacyjne, poszerzają swoją wiedzę, mogą się realizować, odkrywać pasję czy hobby. Natomiast większość ludzi, w średnim wieku, nie wyobraża sobie pracy bez faksu, telefonu komórkowego, komputera czy internetu. Ułatwiają one bez wątpienia kontakty z kontrahentami bez wychodzenia z biura i bez marnowania cennego czasu. Każdy dokument można bez problemu przesłać mailem w ciągu kilku minut nawet na drugi koniec kraju, kiedy w normalnych warunkach, przy przesyłaniu ich drogą pocztową trwałoby to ok 3 dni. Dość podobnie wygląda sytuacja ze znalezieniem pracy. Dużo łatwiej i szybciej jest usiąść przed komputerem, wejść na odpowiedni wortal internetowy i wpisując swoje kwalifikacje odnaleźć firmę, która szuka pracownika, niż chodzić po całym mieście pukając „od drzwi do drzwi”, marnując przy tym czas. Ale to nie jedyny plus. Dzięki internetowi można bez problemu znaleźć interesującą nas pracę na przykład w innym mieście, za większe wynagrodzenie i lepsze perspektywy kariery zawodowej. Nowe media, mają ogromny wpływ na perspektywy życiowe ludzi, na to jakie podejmują decyzje, na to kim są. Nowe media ułatwiają ludziom życie, pomagają nawiązać nowe interesujące kontakty, niewątpliwie wpływają też na szanse zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego.